שאלות ותשובות

העורך עוזר לכותב לארגן ולנסח את דבריו כדי שהטקסט יהיה מובן וקולח. לפי הצורך העורך מציע תיקונים ושיפורים על פי כמה עקרונות חשובים:
• תקינות הלשון
• גיוון אוצר המילים והאחדת סגנון הכתיבה
• לכידות וקישוריות: ברמת המקרו וברמת המיקרו
• יעילות ופשטות: הימנעות מניסוחים מעורפלים או מסורבלים
• הימנעות מחזרות ומסתירות
• התאמה בין סגנון הטקסט לסוגו: אקדמי, עיתונאי, ספרותי וכו'

עריכת לשון עוסקת בשיפור הניסוחים בטקסט ובארגונו, ואילו הגהה היא בדיקה קפדנית של הטקסט לפני פרסומו לשם איתור שגיאות טכניות, כגון טעויות כתיב והקלדה. על כן הגהה באה לאחר שהושלם תהליך עריכת הלשון.

כל מקרה נבחן לגופו: אוכל להגיש לכם הצעת מחיר לאחר שאעיין בטקסט השלם. המחיר נקבע על פי שני שיקולים עיקריים:

• אורך הטקסט: נמדד על פי מספר התווים (כולל רווחים)

• רמת העריכה הנדרשת בטקסט (ראו להלן)

• התקנה: האחדת הכתיב והפסיק
• ליטוש: התמקדות ברמת הלשון של הטקסט – תיקון שגיאות ושיפור הניסוח
• עריכה מקיפה: התערבות מעמיקה הן בלשונו והן בתוכנו של הטקסט. עריכה מקיפה מצמצמת חזרות וכפילויות, מיישבת כשלים לוגיים ובוחנת את מבנה הטקסט – חלוקה לסעיפים ופרקים וחלוקה לכותרות
• שכתוב: ניסוח מחדש של חלק נרחב מן הטקסט ושינויים במבנהו

עריכת הלשון נעשית בתיאום ובשיתוף פעולה בין העורך ובין המחבר כדי להבטיח שהדברים ינוסחו במדויק. ואלה הם שלבי התהליך:
תיאום ציפיות: אגיש לכם קטע ערוך לדוגמה מתוך הטקסט שלכם, ונסכים על רמת העריכה של הטקסט: התקנה, ליטוש, עריכה מקיפה או שכתוב. זה המקום לומר מה אהבתם בדוגמת העריכה ומה תרצו לשנות.
קריאה מקדימה: לפני שאני ניגשת למלאכת העריכה אני קוראת את הטקסט לעומק. מניסיוני חשוב לברר סוגיות של תוכן טרם הטמעת השינויים וכך לחסוך זמן יקר בהמשך.
עריכת הטקסט וסבב תיקונים: לאחר שביררנו את כל מה שדרוש, אערוך את הטקסט פרק אחר פרק או לפי כל חלוקה אחרת שנסכים עליה. בתום העריכה הראשונה אגיש לכם קובץ, ובו תוכלו לראות כל שינוי שאעשה ולהעיר את הערותיכם. כשנסיים את הדיון המשותף בסבב הראשון, ניגש לסבב עריכה נוסף.
הגהה: לאחר שהטקסט נערך לשביעות רצונכם נדרשת הגהה קפדנית לשם איתור שגיאות, כגון טעויות כתיב והקלדה, רווחים מיותרים ותיקונים גרפיים שונים.